MUDr. Eva Míšová Ph.D., MBA

Dětská zubařka a zubní víla

Chci se objednat
vaše hodnocení žádné komentáře

Vzdělání

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Stomatologie, 2009
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ph.D. obor Stomatologie, 2015
FVES, VŠ Jagiellońská v Toruni, Management ve zdravotnictví, 2022

Kurzy, školení

 • Prevence parodontopatií a základy parodontologie, OSK Olomouc, 2009
 • Strategie ošetření dítěte dle věku a prevence v dětském věku, OSK Olomouc, 2010
 • XIII. Olomoucké onkologické dny, FN Olomouc, 2010
 • Endodoncie – současné trendy, OSK Olomouc, 2010
 • Komplexní vyšetření pacienta a stanovení léčebného plánu, OSK Olomouc, 2010
 • Právní a ekonomické aspekty vedení soukromé zubní praxe, OSK Olomouc, 2010
 • Řešení neodkladných stavů v ordinaci PZL, OSK Olomouc, 2010
 • Chirurgie v ambulantní praxi – vybrané kapitoly II, OSK Olomouc, 2010
 • Chirurgie v ambulantní praxi – vybrané kapitoly I, OSK Olomouc, 2010
 • Fixní protetika a materiály pro fixní protetiku, OSK Olomouc, 2011
 • Snímatelná protetika a materiály pro snímatelnou protetiku, OSK Olomouc, 2011
 • Výplně v záchovné stomatologii – ošetření frontálního úseku chrupu včetně estetiky, OSK Olomouc, 2011
 • Výplně v záchovné stomatologii – ošetření postranního úseku chrupu včetně postendodoncie, OSK Olomouc, 2011
 • Úvod do výplňové terapie, OSK Olomouc, 2013
 • Úvod do záchovné stomatologie, OSK Olomouc, 2013
 • Víme jak na zubní kaz, Arak o.p.s., 2013
 • Amalgám od A do Z, OSK Olomouc, 2014
 • Dental Summit management – správné vedení stomatologické praxe, Hradecký vzdělávací institut, 2014
 • Komunikace s pacientem a etika, ČSK, 2018
 • Konference „Víme jak na zubní kaz 2018“, Arak o.p.s., 2018
 • Pražské dentální dny, ČSK, 2020
 • Úsměv konference, Klinika zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci, 2020
 • Radiační ochrana pro aplikující odborníky, LF UP, 2020
 • Dens Sanus Olomoucensis, Klinika zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci, 2020
 • Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře, ČSK, 2020
 • Kurz „Příprava osob zajišťující radiační ochranu registranta“, ČSK, 2021
 • Úsměv konference, Klinika zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci, 2021
 • Základní vyšetření, pomocná vyšetření, náležitosti zdravotní dokumentace v dětské stomatologii, ČSK, 2021
 • Dens Sanus Olomoucensis, Klinika zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci, 2021
 • Pražské dentální dny, ČSK, 2021
 • Den s Dětskou stomatologií, ČSK, 2021
 • Úsměv konference, Klinika zubního lékařství LF UP a FN v Olomouci, 2022

Stáže a pracovní zkušenosti

 • Dětské oddělení / Odborný asistent a vedoucí výuky dětského oddělené LF UPOL, Zubní lékař, Klinika zubního lékařství FN a LF UP v Olomouci, Dětské oddělení, 2009 – 2022
 • Zubní lékař, privátní stomatologická ordinace MUDr. Jiří Kapl s.r.o. ve Veselí nad Moravou, 2009 – 2021
 • Odborná stáž na analgosedaci, Dětské oddělení / Zubní lékař, Dětská stomatologická klinika UK 2. LF, FN v Motole, leden 2020
 • Odborná stáž na endodoncii zubu, Collegium Dentalis Olomouc, říjen 2020
 • Týdenní stáž zubní lékař, Stomatologická klinika v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, únor 2021
 • Týdenní stáž na zubním lékařství na dětském oddělení, Stomatologická klinika ve Všeobecné nemocnici a 1. LF UK, únor 2021
 • Atestační stáž, Stomatologická klinika v Ústřední vojenské nemocnici Praha, duben až červenec 2022

Přednášková činnost

 • Konference Úsměv, přednáška, Olomouc, 2012
 • XXXV. Dny lékařské biofyziky, přednáška, Rožnov pod Radhoštěm, 2013
 • Vinohradské stomatologické dny, přednáška, 3. LF UK Praha, 2013
 • Konference Úsměv, přednáška, Olomouc, 2013
 • Mezinárodní konference „Víme, jak na zubní kaz“, přednáška, Olomouc, 2013
 • Konference Úsměv, přednáška, Olomouc, 2014
 • Kongres pediatrů a dětských sester, XXXVI. dny praktické a nemocniční pediatrie, přednáška, Olomouc, 2019
 • SVOČ konference, přednáška, 2020
 • Úsměv konference, přednáška, 2020
 • Úsměv konference, 2x přednáška, 2021
 • Přednáškový večer Spolku lékařů – ČL JEP, přednáška, 2021
 • Oblastní sněm OSK Šumperk – Jeseník, přednáška, 2021
 • Slavnostní den s dětskou stomatologií, přednáška, 2021

Publikační činnost

 • 2012 – Kaplova E., Tomankova K., Kolarova H., Krejci P. Study of developmental enamel defects of permanent teeth by atomic force microscopy, Formatex – Microscopy book series, Current microscopy contributions to advances in science and technology, vol.1, p. 555 – 560, 2012. ISBN-13: 978-84-939843-5-9 (kapitola v monografii)
 • 2013 – Kramerová L., Krejčí P., Kaplová E. Ektodermální dysplazie, Čes. Stomatologie a Prakt.zub.lék., 2013, roč. 60, č.5, s. 115-119. ISSN: 1213-0613. (odborná publikace)

 • 2013 – Kaplová E. Kaz raného dětství a jeho následky na stálém chrupu, Čes. Stomatologie a Prakt. zub. lék., 2014, roč. 62, č.1, s.3-8. (odborná publikace v časopise)
 • 2013 – Kaplová E., Krejčí P., Tománková K., Kolářová H., Kramerová L. Vývojové poruchy zubů a jejich diagnostika pomocí RTG. Lékař a technika. 2013, roč. 43, č. 4, s. 23-27. ISSN: 0301-5491. (odborná publikace v časopise)
 • 2014 – Kramerová L., Krejčí P., Kaplová E., Langová K. Ageneze zubů a související poruchy vývoje dentice, Čes. Stomatologie a Prakt.zub.lék., 2014, roč. 62, č.1 , s. 9-14. (odborná publikace v časopise)
 • 2014 – Kramerová L., Krejčí P., Kaplová E., Langová K. Výskyt ageneze třetích molárů u dětí a mladistvých v Olomouckém kraji-případová studie. Čes. Stomatologie a Prakt.zub.lék., 2014, roč. 114-62, č. 3 (Praktické zubní lékařství), s. 35-42. (odborná publikace v časopise)
 • 2014 – Morozova J., Zapletalová Z., Míšová E. Stomatologické symptomy u pacientů s dysfunkcí gastrointestinálního traktu. Interní medicína pro praxi. 2014, roč. 16, č. 6, s. 244-246. ISSN: 1212-7299. (odborná publikace v časopise)
 • 2014 – Morozova J., Zapletalová Z., Míšová E. Diagnostika kariézních lézí systémem DIAGNOcam. LKS. 2014, roč. 24, č. 10, s. 202-207. ISSN: 1210-3381. (odborná publikace v časopise)
 • Tomankova K., Kolarova H., Vachutka J., Zapletalova J., Hanakova A., Kaplova E.: A Study of photodynamic, sonodynamic and antioxidative influence on HeLa cell line. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics 54, X-X, 2014. IF 1,026 (odborná publikace v časopise s IF)

 • 2015 – Kramerová L., Krejčí P., Míšová E., Ševecová A. Molekulární a genetické aspekty vzniku nesyndromické ageneze zubů. Čes. Stomatologie, 2015, roč. 115, č. 1, s. 4-12. (odborná publikace v časopise)
 • 2015 – Žižka R., Škrdlant J., Míšová E. Maturogeneze. LKS, roč. 2015, č. 25(11), s. 220-228. (odborná publikace v časopise)
 • 2015 – Misova E., Morozova J., Kramerova L., Buchta T.: Macrodontia of an impacted upper second premolar: a case report of a previously unreported anomaly. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861.Volume 14, Issue 11 Ver. IV (Nov. 2015), PP 63-65. (odborná publikace v časopise)
 • 2016 – Morozova Y., Misova E., Foltasova L., Sedlata-Juraskova E.: Patients with Eating Disorders in Dental Office. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861. Volume 15, Issue 6 Ver. IX (June 2016), PP 75-81. (odborná publikace v časopise)
 • 2016 – Morozova Y., Misova E., Foltasova L., Sedlata-Juraskova E., Tvrda V.: Food Components in Oral Health. International Journal of Pharmaceutical Science Invention ISSN (Online): 2319-6718, ISSN (Print): 2319 – 670X, Volume 5, Issue 6, October 2016. PP 42-47. (odborná publikace v časopise)
 • 2019 – Morozova Y., Míšová E., Holík P., Voborná I. Názor pacientů a souboru zubních lékařů mladší věkové kategorie na ošetření s použitím kofferdamu. Čes. Stomatologie a Prakt.zub.lék., 2019, roč. 119, č. 2, s. 36-43. ISSN: 1213-0613. (odborná publikace v časopise)
 • 2020 – Dubovská I., Voborná I., Míšová E., Sedlatá Jurásková E., Rogozná B., Urbanová W. Dvoudimenzionální versus trojdimenzionální měření polohy palatinálně retinovaných špičáků. Část I. Lineární měření., Ortodoncie, 2020, roč. 29, č. 4, s. 221-233. (odborná publikace v časopise)
 • 2021 – Dubovská I., Voborná I., Míšová E., Sedlatá Jurásková E., Rogozná B., Urbanová W. Dvoudimenzionální versus trojdimenzionální měření polohy palatinálně retinovaných špičáků. Část II. Úhlová měření., Ortodoncie, 2021, roč. 30, č. 1, s. 19-33. (odborná publikace v časopise)
 • 2021 – Vágnerová B., Urbanová W., Nováčková S., Voborná I., Míšová E., Dubovská I. Léčba ageneze laterálních řezáků uzávěrem mezer. Část 1. Obecná pravidla. Ortodoncie, 2021, roč. 30, č. 1, s. 48-61. (odborná publikace v časopise)
 • 2021 – Dubovská I., Voborná I., Míšová E., Sedlatá Jurásková E., Remeš M., Urbanová W. Dvoudimenzionální versus trojdimenzionální měření polohy palatinálně retinovaných špičáků. Část III. Měření na kefalometrickém snímku, generovaném kefalometrickém snímku a CBCT., Ortodoncie, 2021, roč. 30, č. 2, s. 85-99.
 • 2021 – Vágnerová B., Urbanová W., Nováčková S., Voborná I., Míšová E., Dubovská I. Léčba ageneze laterálních řezáků uzávěrem mezer. Část 2. Mezializace a estetická úprava tvaru špičáku. Ortodoncie, 2021, roč. 30, č. 2, s. 113-129. (odborná publikace v časopise)
 • Míšová E, Žižka R, Vágnerová B, Morozova Y, Langr O, Voborná I. Prospective longitudinal study of early childhood caries and developmental defects of enamel on permanent successors in children in the Czech Republic. Eur J Paediatr Dent. 2021;22(1):41-46. doi: 10.23804/ejpd.2021.22.01.08. PMID: 33719482. IF 1,5 (odborná publikace v časopise s IF)

 • Vágnerová B., Urbanová W., Nováčková S., Voborná I., Dubovská I., Míšová E. Léčba ageneze laterálních řezáků uzávěrem mezer. Část 3. – v tisku (odborná publikace v časopise)

 • 2022 – Kovalský T., Voborná I., Míšová E., Rosa M., Polanská V., Hepová M., Staněk J. Zirkoniová keramika: vlastnosti a klasifikace. Čes stomatol Prakt zubní lék.2022,122(4):17-27. (odborná publikace v časopise)
 • 2022 – Hepová M., Miklasová M., Kovalský T., Míšová E. Molárová a řezáková hypomineralizace. Čes stomatol Prakt zubní lék. 2022; 122(2): 43–49. doi 10.51479/cspzl.2022.004 (odborná publikace v časopise)
 • 2022 – Lenka Kratochvilova, Tatjana Dostalova, Martin Schwarz, Milan Macek Jr. , Ivo Marek, Marcela Malíková, Eva Misova. ECTODERMAL DYSPLASIA: IMPORTANT ROLE OF COMPLEX DENTAL CARE IN ITS INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT. Eur J of Paediatr Dent.2022;23(2):140-146. DOI: 10.23804/ejpd.2022.23.02.12 (odborná publikace v časopise s IF)

Jazykové dovednosti

Anglický jazyk
Německý jazyk

Zájmy, koníčky

Cestování, četba, nejvíce volného času trávím s dcerou Laurou a králíkem Lilkem

Specializace

MUDr. Eva Míšová Ph.D., MBA pracuje v: Praha 2 – Wilsonova

Hodnocení

Označte počet hvězdiček
Odeslat