Lékaři DENT MEDICO jsou školeni také v oblasti homeopatických léků

06.05.2010

Úsměv to řekne za Vás.

Homeopatie je obor lékařské terapeutiky. Jde o terapeutickou metodu založenou na předepisování (preskripci) léků vycházejících z principu podobnosti a obecně používaných ve slabých nebo infinitezimálních dávkách. Lékaři homeopaté jsou doktoři medicíny, kteří získali zvláštní kvalifikaci ve znalostech homeopatických léků a jejich předepisování. Jako všichni lékaři i oni pokládají za svou etickou a deontologickou povinnost používat při léčbě svých pacientů ty nejlepší diagnostické a terapeutické prostředky.

BOIRON