Oznámení o změně daňového identifikačního čísla

02.01.2018

Úsměv to řekne za Vás.

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že s účinností od 1. ledna 2018 je naše společnost CARE MEDICO s.r.o. součástí DPH skupiny v souladu s § 5a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění („zákon o DPH“). Skupině bylo přiděleno daňové identifikační číslo (dále jen „DIČ“) CZ699004936.

S ohledem na tuto skutečnost bychom Vás chtěli požádat, abyste na všechny daňové doklady s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. ledna 2018 dále uváděli již nové DIČ skupiny CZ699004936.

Veškeré daňové doklady s datem uskutečnění zdanitelného plnění do 31. prosince 2017, prosím, vystavujte s uvedením původního DIČ, stejně jako dosud.

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nebudou daňové doklady obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, tzn. včetně správného DIČ, budeme takové doklady vracet k převystavení, stejně tak jako doklady zasílané v papírové podobě poštou.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás prosím kontaktujte odpovědnou osobu na naší straně.

 

S přátelským pozdravem

Pavel Sibřina
Jednatel CARE MEDICO s.r.o.