Stanovisko Dent Medico k článku v MF DNES

08.10.2010

Úsměv to řekne za Vás.

Reagujeme tímto na článek „Test zubařů: plomba jen za peníze“ uveřejněný v MF DNES ze dne 8/12/2009 paní Janou Syslovou – koncepce článku vyznívá tak, že za plombu z amalgámu lékaři inkasují přímou úhradu od pacienta v mnoha případech neoprávněně.

Autorka přitom nerozlišuje mj. použití standardních a nadstandardních materiálů, dodržování doporučených postupů ošetření a další.

Zubní klinika DENT MEDICO prohlašuje, že naši lékaři při ošetření plně dodržují „Doporučené postupy pro zubní péči nehrazenou ze zdravotního pojištění“ vydané Českou stomatologickou komorou (Zvláštní příloha LKS č. 11/ listopadu 2004/ ročník 14) a zároveň používají výhradně dozovaný amalgám, čímž eliminujeme riziko kontaminace ordinace. Tento protokol ošetření jsme přijali jako jednu z mála možností, jak dosáhnout maximálně kvalitního a šetrného ošetření pro pacienty a odpovídá tomu i námi poskytovaná nadstandardní záruka.

Pro lepší představu tento protokol pro každou, byť malou plombu, zahrnuje kromě dalších činností i lokální anestézii, zajištění absolutní suchosti pracovního pole (kofferdam), získání přístupu do kariézního ložiska, vytvoření obrysu kavity, detekci a exkavaci kariézního dentinu, úpravu stěn, toaletu a konečnou kontrolu kavity, zhotovení podložky, přípravu a adaptaci matrice, klínkování, přípravu a strojovou kondenzaci amalgámu, odstranění přebytků a sejmutí matrice, tvarování výplně ořezáním, vyartikulování pomocí artikulačního papíru, dokončení ohlazením s použitím speciálních instrumentů, leštění,… Je zřejmé, že takový postup ošetření zabere podstatně více času a klade na lékaře nepoměrně vyšší nároky na kvalitu práce a na materiálové a nástrojové vybavení ordinace, než při zhotovení plomby hrazené zdravotní pojišťovnou, u které se počítá 1x ročně s jejím selháním a předěláním.

S ohledem na tyto skutečnosti považujeme uveřejněný článek ve spojení s naší zubní klinikou za povrchně a nedostatečně zpracovaný, výsledně se zavádějícím vyzněním. Jsme připraveni poskytnout zájemci vždy kompletní informace a to přímo ošetřujícím lékařem. Paní redaktorka záměrně pouze telefonicky kontaktovala nezdravotní personál recepce a jako údajný „pacient“ požadovala okamžité odpovědi. O kvalitě zpracování tématu může napovědět i to, jak široký má paní redaktorka „odborný“ záběr – od konkurzních podvodů, přes atomové kryty až po současnou moderní stomatologii. Předpokládáme, že vedení tak seriózního titulu, jakým MF DNES je, se bude otázkami erudovanosti svých redaktorů a jejich článků zabývat stejně zodpovědně, jako my činíme ve společnosti DENT MEDICO směrem ke svým lékařům.

Za vedení společnosti Stanislav Hlaváček a tým lékařů
MUDr. Lina Velková
MUDr. Viktoria Gajdošová
MUDr. Petr Závodský, Ph. D.
MUDr. Kateřina Kovandová
MUDr. Jan Morávek D-r Mariana Škoríková
MUDr. Jana Dolečková
MUDr. Petra Šimůnková
MUDr. Barbora Klasová
MUDr. Jiřina Čechmánková
MDDr. Petr Šimek MDDr. Veronika Zapletalová
MDDr. Barbora Pourová
MDDr. Barbora Procházková

Vyjádření České stomatologické komory naleznete ZDE