Žádáme naše klienty o respektování mimořádných opatření

07.10.2020

Úsměv to řekne za Vás.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci žádáme všechny pacienty, aby respektovali mimořádná opatření v našich zařízeních. Zejména vás žádáme o:

  1. Zakrytí úst a nosu rouškou, respirátorem či jiným způsobem a to po celou dobu pobytu v našich zařízeních, pokud zdravotnický personál neurčí jinak
  2. Omezit pobyt v prostorách našich zařízení na nezbytně nutnou dobu
  3. Při příchodu ihned použít dezinfekci rukou, která je k dispozici na každé recepci
  4. Nechat si při příchodu změřit od personálu tělesnou teplotu
  5. Pokud pociťujete projevy nákazy koronavirem (vyšší tělesná teplota, dušnost, kašel, bolest hlavy, kloubů a svalů nebo ztrátu chuti či čichu), přeobjednejte se na jiný termín – nejdříve za 14 dnů.
  6. Respektujte zákaz vstupu pro doprovod pacientů. Doprovod nechť vyčká mimo prostory našich zařízení.
  7. Respektujte instrukce a příkazy personálu našich klinik

Děkujeme za pochopení a respektování mimořádných pravidel, které jsou v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců zdravotnické skupiny CARE MEDICO i všech klientů.