MUDr. Brokešová: Odstranění „zubu moudrosti“ („osmičky“)

Úsměv to řekne za Vás.

MUDr. Viktória BrokešováK velmi častému a někdy obávanému zákroku u pacientů patří extrakce „osmičky“. Třetí molár vyrůstá do zubního oblouku v dospělosti (od 18. do 24. roku života). Zub ale může do dutiny ústní vyrůst i v pozdějším věku. Odborný názor na odstranění třetího moláru se výrazně liší v závislosti na celkovém zdravotním stavu pacienta, věku pacienta, konkrétní diagnóze jako i na odbornosti a zkušenosti daného stomatologa/stomatochirurga. Vždy je nutné zvážit i individuální osobnost pacienta a jeho aktuální potřeby. Proto je těžké striktně stanovit hranice pro rozhodnutí se k odstranění„osmičky“.  K rozhodnutí nelze předem přistupovat standardizovaně. Právě z těchto výše vyjmenovaných důvodů může pacient obdržet různá doporučení od různých stomatologů.

Zjednodušeně lze říct, že odstranění třetích molárů fyzicky lépe tolerují pacienti mladší (17-22 let). Zákroky v nižším věku obvykle trvají kratší dobu, jelikož kořeny zubů ještě nejsou plně vyvinuté do délky a čelistní kosti jsou pružnější. Proto i odstranění komplikovaně uložené „osmičky“ může proběhnout  jednodušším způsobem. Se stoupajícím věkem člověka dochází ke změnám tkání, které částečně zvyšují i potenciální množství komplikací (např. zalomení kořenů, horší hojení). Konkrétní situace je ale vždy individuální. První možnost preventivního chirurgického odstranění zubu moudrosti je v 15 letech věku člověka.

Nejčastější důvody extrakce třetího moláru (zubu moudrosti)

  • PREVENTIVNÍ DŮVOD

Měkká strava moderní doby vyžaduje méně mechanického zpracování potravy žvýkáním. Následkem postupné změny stravy dochází u lidí v čase k zmenšování délky čelistí, a tudíž i zmenšování místa pro prořezání „osmičky“. Částečné prořezání „osmičky“ do dutiny ústní, kdy se zub bokem dlouhodobě opírá o sousední „sedmičku“, zvyšuje výrazně riziko kazu obou zubů. Z důvodu špatné čistitelnosti postupně dochází k zánětu dásně, eventuálně k rozvoji zubního kazu samotné „osmičky“ nebo i sousední „sedmičky“. Ústní vody, pasty, výplachy ani sprchy nenahrazují mechanické čištění povrchu zubů, proto můžou kazivé procesy zpomalit, ne však jim plně zabránit.

Jelikož je v tomto případě kaz téměř vždy situovaný v kořenové části obou zubů, tak i v případě včasného objevení kazu tento obvykle již není technicky ošetřitelný. Z tohoto důvodu pak musí být častokrát extrahovány oba zuby!

Proces rozvoje kazu obou zubů je obvykle léta nepozorovaný a dlouhodobě nečiní člověku žádné subjektivní potíže! Zjednodušeně řečeno: pacient nic významného nevidí ani necítí. Jelikož je „osmička“ v patologickém postavení, jsou společně se sousedním zubem obtížně vyšetřitelné. Proto v tomto konkrétním případě není velkým ulehčením situace, ani když pacient chodí na pravidelné preventivní zubní prohlídky s rtg vyšetřením chrupu. Protože je stav dlouhá léta nebolestivý a pacienti mají přirozené obavy před doporučovaným chirurgickým zákrokem, odkládají často rozhodnutí o odstranění osmičky na dobu, kdy už zbytečně přijdou i o sousední zub. Pokud pacient dlouhodobě toleruje jasně nevyhovující anatomickou situaci, musí s touto eventualitou počítat.

  • ORTODONTICKÝ DŮVOD– odstranění osmiček doporučujeme jednoznačně před nasezením fixního ortodontického aparátku – před nasazením rovnátek.
  • LÉČBA PARODONTITIS („PARODONTÓZY“). Bakterie plaku udržujícího se dlouhodobě v okolí dásně třetího moláru  podporují rozvoj parodontitidy, která vede ke ztrátě zubů.
  • ODSTRANĚNÍ „OSMIČKY“ Z DŮVODU ROZSÁHLÉHO KAZU „OSMIČKY“, ZÁNĚTU ZUBNÍHO NERVU, ROZVOJE PERIAPIKÁLNÍHO NÁLEZU NEBO CYSTY ZA ZUBEM.
  • ODSTRANĚNÍ „OSMIČKY“ PŘED ZHOTOVENÍM NOVÉ PROTETICKÉ PRÁCE ZEJMÉNA NA SOUSEDNÍM ZUBU (ZHOTOVENÍ NOVÉHO MŮSTKU, KORUNKY).  Pozdější odstraňování „osmičky“ po nasazení laboratorní korunky může vést k nevratnému poškození nové zubní náhrady nebo k jejímu uvolnění (odlepení). Opakovaná fixace protetických náhrad na zuby snižuje jejich životnost.
  • HYGIENICKÉ HLEDISKO – ZÁPACH Z ÚST. Udržování hygieny v prostoru třetího moláru je obvykle obtížné, prostor proto může být odpovědný za zápach z dutiny ústní.
  • NEFUNKČNOST. „Osmička“ v horní čelisti bez možnosti protiskusu s „osmičkou“ v protilehlém zubním oblouku dolní čelisti neplní žvýkací funkci. Zuby bez protilehlého zatížení se během let pomalu vysouvají směrem ven z čelistního lůžka a postupně způsobují nečistitelnost zadní strany „sedmiček“. Opět riziko kazu „sedmičky“ až riziko její extrakce.

Pacienti mají často obavy před „rozvolněním“ zubů po odstranění „osmiček“ a vnikem viditelných mezer mezi zuby.  K tomuto stavu ale v plném zubním oblouku nedochází.

Jestliže se „osmička“ správně prořezala do dutiny ústní, nezpůsobuje žádné potíže a pacient se dostatečně stará o dentální hygienu, její extrakce není nutná. Vzácně můžou nastat i situace, kdy „osmičku“ postiženou kazem nebo zánětem doporučujeme zachovat, zub ošetřujeme a provádíme i endodontické ošetření kořenových kanálků.

Vzhledem k velké individualitě jednotlivých případů je vhodné v případě plánovaného stomatochirurgického zákroku absolvovat předem konzultaci dané situace. Konkrétní stomatolog nese vlastní odpovědnost za léčbu, proto nemůže provádět zákrok podle mínění jiného odborníka.

Všeobecně lze také říct, že řešit odstraňování třetího moláru v době akutních potíží a značné bolesti vede k riziku, že extrakce může být pro pacienta nepříjemná a zejména více bolestivá. V těchto případech je totiž účinek lokálních anestetik biologicky omezený zánětem. Proto pacientům doporučujeme řešit odstranění zubu moudrosti zejména ve vlastním zájmu pokud možno včas a v pokoji.

MUDr. Viktória Brokešová/Gajdošová

OBJEDNAT SE   ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ