Naše záruky

úsměv to řekne za Vás

Vážení klienti,
snažíme se Vám poskytovat co nejlepší péči, kterou bychom si představovali i sami pro sebe, a proto neustále hledáme další možné postupy a ošetření, které by toto splňovaly.

Standard, který drží, garantují a proklamují české zdravotní pojišťovny, je podle našich znalostí a zkušeností velmi nedostačující, a proto se snažíme uplatňovat takové postupy a ošetření, které jsou na úrovni dnešních poznatků stomatologie a které mohou z dlouhodobého hlediska obstát a zaručit Vám co nejdelší zdraví Vašich zubů a komfortu jejich funkcí, tak jak je to jen v daných podmínkách možné.

Není to ovšem jen v ošetření samotném či použití jiných materiálů, ale ve spolupráci lékaře a pacienta samotného, jehož péče o svůj chrup hraje velmi významnou roli. Pečovat o chrup není tak snadné, jak se zdá, a nikdo se tuto dovednost nenaučí sám. Ani lékař ne.

Ve světě již několik desítek let velmi úspěšně tuto péči zastávají dentální neboli zubní hygienistky, které i u nás získávají čím dál větší renomé. Vysvětlí každému pacientovi, v jakém stavu se nachází jeho zuby a dásně, a pomohou mu nacvičit individuální péči o jeho chrup.

Jedním z hodnocení je tzv. index PBI, který spolehlivě číselnou hodnotou prokáže, jak veliké záněty se kolem zubů nacházejí. S dentálními hygienistkami spolupracujeme velmi úzce a informace si předáváme navzájem. Pro úspěšnou léčbu, která má stabilní výsledky, je nutné dlouhodobě splňovat podmínky ústní hygieny, které mají hodnotu PBI méně než 20. Aktuální hodnotu Vám sdělí dentální hygienistka po vyšetření a vysvětlí vše potřebné k tomu, abyste dosáhli PBI 20 a méně a dlouhodobě tuto hodnotu udrželi.

Standardní záruku na výplně poskytujeme 6 měsíců.

Prodlouženou záruku na výplně 18 měsíců poskytujeme pouze na základě dlouhodobého sledování a záznamu indexu PBI v kartě pacienta a to v průběhu celých 18 měsíců při stabilním PBI pod 20, které bude zjištěno opakovaným měřením a zápisem provedeným minimálně 4x za rok.

Záruku na protetické výrobky poskytujeme 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobek vlastní a neplatí v případě rozšíření léčby, změně diagnózy, selhání pilíře a dalších indikací směřujících ke změně stavu v ústech pacienta od stavu počátečního, ve kterém byl protetický výrobek dodán.

Implantáty zavádíme pouze pacientům splňujícím výše uvedené parametry indexu PBI pro úspěšnou léčbu se stabilními výsledky. Podrobné informace Vám podá lékař při úvodní konzultaci implantace.

Nebudou-li indexy hygieny dostačující, nemůžeme Vám garantovat trvanlivost ošetření a zároveň ošetření můžeme provádět pouze jako paliativní (tj. dočasně odstraňující bolest či jiný problém).

Hygienistku na naší klinice můžete navštěvovat dle svých potřeb, nebo na její pokyn nutnosti péče či doporučení lékaře, minimálně však 2x v roce. Budete překvapeni změnou pocitu zdravých zubů a dásní ve svých ústech a dobře vypadajícím úsměvem – společně zachováváme Vaše zuby zdravé…

Za DENT MEDICO
MUDr. Lina Velková, vedoucí lékařka