Naše záruky

Úsměv to řekne za Vás.

Naší prioritou je poskytovat vám, našim klientům, vysoce kvalitní, specializovanou, komplexní stomatologickou péči, jakou bychom si i my stomatologové představovali sami pro sebe. Zároveň vám chceme zajistit maximální možné pohodlí při všech ošetřeních a výkonech. Proto se i po letech praxe neustále vzděláváme a hledáme další možné postupy a metody ošetření.

Standard, který drží, garantují a proklamují české zdravotní pojišťovny, je podle našich znalostí a zkušeností velmi nedostačující. Proto se snažíme uplatňovat takové postupy a ošetření, které jsou na úrovni dnešních poznatků stomatologie a které mohou z dlouhodobého hlediska obstát a zaručit vám co nejdelší zdraví vašich zubů a zachování jejich funkcí, tak jak je to jen v daných podmínkách možné.

Spolupráce klienta na dentální hygieně je klíčová

Kvalitní stomatologická péče nespočívá však jen ve volbě těch nejlepších postupů a použití moderních technologií a materiálů, ale velkou roli v ní hraje i spolupráce lékaře a klienta. Kvalitní domácí péče o chrup je zcela zásadní ingrediencí receptu na dlouhodobě zdravý a funkční chrup. Pečovat o chrup ale není tak snadné, jak se zdá, a nikdo se tuto dovednost nenaučí sám. Ani lékař ne.

Ve světě již několik desítek let velmi úspěšně tuto péči zastávají dentální neboli zubní hygienistky, které vysvětlí každému klientovi, v jakém stavu se nachází jeho zuby a dásně, a pomohou mu nacvičit individuální péči o jeho chrup. Jedním z hodnocení je tzv. index PBI, který spolehlivě číselnou hodnotou prokáže, jak veliké záněty se kolem zubů nacházejí. PBI nebo-li papilla bleeding index je parodontologický index, který hodnotí stav dásně, je ukazatelem jejího stavu je krvácení způsobené např. zánětem. Na klinice DENT MEDICO spolupracujeme s dentálními hygienistkami velmi úzce a informace si předáváme navzájem. Pro úspěšnou léčbu, která má stabilní výsledky, je nutné dlouhodobě splňovat podmínky ústní hygieny, které mají hodnotu PBI méně než 10. Aktuální hodnotu vám sdělí dentální hygienistka po vyšetření a vysvětlí vše potřebné k tomu, abyste dosáhli PBI 10 a méně a dlouhodobě tuto hodnotu udrželi.

Výhody kvalitní dentální hygieny

Udržení indexu PBI pod hodnotou 10 je podmínkou získání celého spektra našich rozšířených záruk. Standardní záruku na výplně poskytujeme 6 měsíců. Na základě dlouhodobého sledování a záznamu indexu PBI v kartě pacienta a to v průběhu 18 měsíců při stabilním PBI pod 10, poskytujeme na výplně záruku 18 měsíců. Měření PBI je přitom nutné provádět opakovaně nejméně dvakrát za rok.

Na protetické výrobky poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na vlastní výrobek a neplatí v případě rozšíření léčby, změně diagnózy, selhání pilíře a dalších indikací směřujících ke změně stavu v ústech pacienta od stavu počátečního, ve kterém byl protetický výrobek dodán.

Implantáty zavádíme pouze pacientům splňujícím výše uvedené parametry indexu PBI pro úspěšnou léčbu se stabilními výsledky. Podrobné informace vám podá lékař při úvodní konzultaci implantace.

Při nedostačujících indexech dentální hygieny vám nemůžeme garantovat trvanlivost ošetření a zároveň ošetření můžeme provádět pouze jako paliativní (tj. dočasně odstraňující bolest či jiný problém).

Hygienistku na naší klinice můžete navštěvovat dle svých potřeb, nebo na její pokyn nutnosti péče či doporučení lékaře, minimálně však 2x v roce. Budete překvapeni změnou pocitu zdravých zubů a dásní ve svých ústech a dobře vypadajícím úsměvem – společně zachováváme vaše zuby zdravé.

Za tým DENT MEDICO,
MUDr. Lina Velková
odborný garant