Endodoncie

Ošetření kořenových kanálků zubu jako konzervativní léčba komplikací zubního kazu

Úsměv to řekne za Vás.

Proč se dělá endodontické ošetření zubů?

Pod pojmem endodoncie rozumíme ošetření vnitřního prostoru zubu. Provádíme ho u zubů, u kterých dojde k zánětlivému postižení či dokonce odumření zubní dřeně následkem neléčeného zubního kazu. Smyslem ošetření je zachovat odumřelý zub v ústech, aby mohl klientovi sloužit jako přirozený „implantát“. Endodontické výkony jsou náročné na přesnost a pro jejich co největší efekt je třeba zkušenosti stomatologa a moderní zobrazovací techniky. Obojí je na klinice DENT MEDICO samozřejmostí.

Můžete nám zavolat, zaslat SMS na +420 225 990 990, poslat e-mail, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář a to i v případě, že doposud nejste našim klientem.

Endodoncie
  • Čištění zubních kanálků
  • Profesionálové v oboru endodoncie
  • Mikroskopická péče s využitím moderních technologií
  • Bezbolestná péče
  • Komplexní péče od A do Z

Cena endodontické konzultace 1.950 Kč. Více zde.

Objednat se na konzultaci

Kdy provádíme endodoncii

Při rozhodování o endodontickém ošetření hraje roli několik faktorů, například význam zubu, jeho stav neboli biologický faktor, rozsah postižení klinické korunky zubu či zachování tzv. ferule, tedy určitého množství zdravých tvrdých zubních tkání po obvodu kořene zubu nad úrovní dásně. Důležitými faktory jsou anatomie kořene a technické faktory, které mohou znemožnit ošetření, jako je např. omezení otevírání úst, postižení čelistního kloubu nebo některá celková onemocnění klienta. Posuzujeme také, zda bude zub po ošetření schopný sloužit jako pilíř protetické náhrady.

Jak probíhá endodontické ošetření

Endodoncie

Účelem endodoncie je zachování zubu v dutině ústní a obnova jeho funkce. K tomu je třeba kvalitně ošetřit systém kořenových kanálků zubu. Kanálky poškozeného zubu při výkonu mechanicky rozšiřujeme, chemicky dezinfikujeme a zaplňujeme, abychom mohli zub následně zrekonstruovat a případně vyléčit zánět kostěného lůžka zubu, pokud je diagnostikován.

Dle složitosti každého případu rozdělujeme endodontické vyšetření do odpovídajícího počtu návštěv v ordinaci. Každá návštěva trvá přibližně dvě hodiny. Endodontické výkony provádíme v místním znecitlivění, případně v řízené analgosedaci, pokud to prospívá pohodlí klietna. Ošetřovaný zub nejprve izolujeme pomocí speciální elastické blány (tzv. kofferdam). Při velkém poškození korunky zubu provedeme ještě před izolací adhezivní dostavbu obvodových stěn korunky zubu. Během ošetření používáme speciální přístroje a nástroje a zhotovujeme kontrolní rentgenové snímky. Nejprve odstraníme infikované tkáně korunkové části zubní dřeně a najdeme vstupy do kořenových kanálků pomocí operačního mikroskopu. Systém kořenových kanálků ručními a rotačními nástroji mechanicky rozšíříme a aplikujeme do nich dezinfekční roztoky, jejichž působením se zub zbaví choroboplodných zárodků.

Přesnou délku jednotlivých kořenových kanálků určujeme pomocí elektronického přístroje apexlokátoru. Rozšířený a vydezinfikovaný vnitřní prostor zubu zaplníme a hermeticky utěsníme gutaperčovými čepy. V případě, kdy je kořenový systém je vyplněn zbytky gangrenózní či jinak zánětem postižené dřeně, aplikujeme při první návštěvě do kořenového systému dezinfekční vložku s hydroxidem vápenatým na dobu 10 – 14 dní a definitivní zaplnění kořenových kanálků provedeme až při další návštěvě. Poté zhotovíme dostavbu jádra korunkové části zubu tak, aby byl zub připraven pro případnou protetickou rekonstrukci.

Co čekat po endodoncii

Ač může být systém kořenových kanálků dosti složitý a představovat anatomické komplikace, moderní operační mikroskop, pod kterým celé ošetření probíhá, umožňuje našim stomatologům pracovat velmi přesně a minimalizovat riziko komplikací během zákroku. Po ošetření můžete po několik dní vnímat u ošetřených zubů zvýšenou citlivost, která postupně ustupuje. V případě potřeby ji můžeme tlumit léky s analgetickým účinkem. V průběhu mechanického opracování kořenových kanálků může rovněž dojít k oddělení kořenového nástroje či k perforaci kořene zubu. Nelze zaručit, že se podaří nalézt, zprůchodnit, rozšířit, vydezinfikovat a zaplnit všechny kořenové kanálky, odstranit překážku/y v kanálku nebo například zapečetit perforovaný kořen, případně dosáhnout vyhojení zánětu zubního lůžka.

Riziko tohoto způsobu ošetření spočívá především v nepřehlednosti (tj. vyšším riziku zalomení nástroje či perforaci stěny kořenového kanálku), pak nutností plnění kanálku hmotou, která se v kanálku smršťuje a nezaručuje hermetický uzávěr. Následně dochází k reinfekci kanálku, která končí ztrátou zubu, anebo nutnosti časově, technicky a ekonomicky mnohem náročnějšího výkonu (reendodontické, tj. opětovné ošetření kořenového kanálku). Každé další ošetření kořenového kanálku je potenciálně nebezpečné oslabením zubu a jeho následnou ztrátou kvůli rozlomení korunky nebo kořene. Během výkonu není rovněž vyloučena aktivace chronického ložiska s následným vzplanutím akutního zánětu, který je podle situace řešen podáváním antibiotik nebo chirurgickou léčbou.

Úspěšnost výše uvedených postupů v DENT MEDICO je vysoká. Chtějte to nejlepší a svěřte se do péče odborníků.

Avšak individuální anatomické poměry zubu nezaručují, že se jej vždy podaří vyléčit a zachovat v dutině ústní. Někdy ani po úspěšném vypracování a zaplnění kořenového systému se nepodaří dosáhnout úplného vyhojení zánětlivého ložiska v kosti alveolu. V tom případě se musí primárně konzervativní zákrok plnění kořenového kanálku doplnit chirurgickou intervenci v oblasti apexu (špičky kořene) za účelem odstranění zánětlivého ložiska a revizi periapikálního prostoru. Tento zákrok se provádí rovněž pod kontrolou mikroskopem a má za cíl minimalizovat rozsah chirurgické intervence.

Můžete nám zavolat, zaslat SMS, poslat e-mail, nebo můžete vyplnit kontaktní formulář. Obratem se vám ozveme zpět.

Napište nám

Specialisté endodoncie

MDDr. Eliška Eichlerová

MDDr. Eliška Eichlerová

na mateřské dovolené
Zobrazit další