Marketingová kampaň

„K dentální hygieně dárek zdarma“

Úsměv to řekne za Vás.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Společnost CARE MEDICO s.r.o., IČO 26761505 DIČ CZ699004936, sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91962, (dále jen „CARE MEDICO“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 13. 8. 2018 do 21:00 hodin dne 7. 9. 2018 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „K dentální hygieně dárek zdarma“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, kterou jsou k dispozici na internetových stránkáce www.dentmedico.cz/marketingova-kampan

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

2.1. Klient pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání získá dárek v podobě produktů dentální hygieny zdarma.
2.1.1. Klient v minulosti nepodstoupil dentální hygienu na žádné naší klinice.
2.1.2. V Době konání provede rezervaci na vstupní dentální hygienu prostřednictví kontaktováním recepce na telefonním čísle +420 225 990 990, e-mailem recepce@dentmedico.cz nebo osobně na jedné z klinik.
2.1.3. Klient musí navštívit dentální hygienu po Dobu konání kampaně.
2.1.4. Kampaň se vztahuje na dentální hygienu na pobočce Praha 2 – Wilsonova.

2.2. Z Kampaně budou vyloučení ti, kteří:
2.2.1. Jsou v pracovním nebo obchodném poměru ve vztahu k CARE MEDICO, jakož i osobám CARE MEDICO personálně a majetkově spjatými.
2.2.2. Klienti, kteří mají vystavený dlužnický úpis a je k nim vedena pohledávka za předešlé využití služeb CARE MEDICO.
2.2.3. Klienti, kteří si svou rezervaci přeobjednají mimo Dobu konání Kampaně.
2.2.4. Klienti, kteří podstupují dentální hygienu na jiné klinice než je Kampaň určena.

3. DALŠÍ PODMÍNKY KAMPANĚ
3.1. Dárek bude klientovi přidělen po zaplacená ošetření dentální hygieny a předán osobně na recepci dané kliniky, na které ošetření bylo provedeno.
3.2. Dárek není možné vyměnit za peníze.

4. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
4.1. CARE MEDICO si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně, nahradit dárek za podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Kampaň zcela zrušit.
4.2. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Klient svým zařazením do Kampaně vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

V Praze, dne 9. 8. 2018 (aktualizováno 13. 8. 2018)